GE Healthcare Türkiye

ge-healthcare-e-mailing-1

GE Healthcare Türkiye’nin iç iletişiminde kullanılması için hazırlanan pano ilanları

Proje kapsamında verilen hizmetler:

- Grafik Tasarım

Tarih

Ocak 2013

Verilen Hizmetler

Basılı

Müşteri

GE Healthcare Türkiye